Funktionsmedicinska Institutet är ett utbildningsföretag inom funktionsmedicin för hälsobranschen.

Vi vänder oss till dig som vill göra hälsa och medicin till ditt yrke, men också till dig som vill lära dig hur du kan läka biokemiska obalanser i din kropp.

Vi startade vår verksamhet 2016 och grundaren Jonas Bergqvist är alltjämt aktiv inom utbildning, föreläsning och affärsutveckling. Under åren har de mest kompetenta lärarna inom respektive ämnesområde tillkommit och som delar företagets värdegrunder med ett vetenskapligt, evolutionärt och funktionsmedicinskt synsätt på hälsa och ohälsa.

Varumärket Funktionsmedicinska Institutet tillhör Paleogruppen som i sin tur ägs av Lifestyle Group Scandinavia AB, org nr 556715-4082, med säte i Täby, norr om Stockholm.