Utbildning

Digitalt LÖPANDE START PÅ EGEN HAND
Erlagd kursavgift återbetalas ej förutom vid läkarintyg om att fullgörande av aktuell utbildning ej är möjlig inom en period av 10 år. Bedöms förmågan att fullgöra aktuell utbildning uppstå inom en period av 10 år skjuts slutdatumet för distansutbildningen upp i samråd med deltagaren.

Vid tvist följer vi i samtliga fall rekommendation från allmänna reklamationsnämnden, ARN.


Digitalt I KLASS MED SCHEMA
Erlagd anmälningsavgift återbetalas ej förutom vid läkarintyg om att fullgörande av utbildningen ej är möjlig för aktuell utbildningsomgång. Därutöver gäller följande villkor:

Avbokning senast 1 månad före kursstart
När avbokning av utbildning är Funktionsmedicinska Institutet tillhanda senast 1 månad före kursstart kan anmälningsavgiften nyttjas för samma person till annan yrkesutbildning/utbildningsomgång med start inom 18 månader från datumet för erlagd anmälningsavgift. Uppskjutet nyttjande av anmälningsavgift kan endast begäras en gång per inbetald anmälningsavgift.

Avbokning senare än 1 månad före kursstart
När avbokningen är Funktionsmedicinska Institutet tillhanda senare än 1 månad kan erlagd anmälningsavgift ej nyttjas till annan yrkesutbildning/utbildningsomgång.

Avbokning före kursstart men efter att full kursavgift erlagts
När avbokningen är Funktionsmedicinska Institutet tillhanda efter att full kursavgift har erlagts krävs läkarintyg för att såväl anmälningsavgift som resterande kursavgift ska återbetalas. Läkarintyget ska bekräfta att fullgörande av aktuell utbildningsomgång ej är möjlig. Hela kursavgiften kan dock nyttjas för samma person till annan utbildning/utbildningsomgång under kommande 18 månader från datumet för full erlagd kursavgift. Observera att du förbinder dig till de kursavgifter och studievillkor som gäller för aktuell utbildning/utbildningsomgång som gäller när du återupptar dina studier. Det kan exempelvis hända att du behöver betala eventuell mellanskillnad i kursavgift och / eller genomföra tillkommande delkurser eller moment. Har mer än 18 månader förlöpt efter att du erlade kursavgiften går du miste om rätten att återuppta utbildningen. Om kommande utbildningsomgång(ar) ställs in av Funktionsmedicinska Institutet mister du också rätten till återbetalning av kursavgiften.

Har du påbörjat, men ej kan fullfölja utbildningen sker ingen återbetalning av kursavgiften, men du får möjlighet att fullfölja utbildningen vid ett tillfälle som startar inom 18 månader från ursprungligt startdatum. Observera att du förbinder dig till de kursavgifter och studievillkor som gäller för aktuell utbildning/utbildningsomgång som gäller när du återupptar dina studier. Det kan exempelvis hända att du behöver betala eventuell mellanskillnad i kursavgift och / eller genomföra tillkommande delkurser eller moment. Har mer än 18 månader förlöpt efter ursprungligt startdatum går du miste om rätten att återuppta utbildningen. Om kommande utbildningsomgång(ar) ställs in av Funktionsmedicinska Institutet mister du också rätten till återbetalning av kursavgiften.


Övrigt
Funktionsmedicinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in utbildning, föreläsning eller annan aktivitet på grund av för få anmälda deltagare, eller på grund av anledning som Funktionsmedicinska Institutet ej råder över. Vid dessa fall återbetalas erlagd anmälningsavgift och eventuell erlagd kursavgift, såvida deltagandet inte avser uppskjuten omgång och således erlagd anmälningsavgift och kursavgift hänför sig till tidigare utbildningsomgång.

Vid tvist följer vi i samtliga fall rekommendation från allmänna reklamationsnämnden, ARN.